Kancelaria Restrukturyzacyjna

Kancelaria Restrukturyzacyjna Zumbi R&D Lab

14 Lat Doświadczenia W Obsłudze Finansowo – Prawnej Firm

Tworzymy efekt: “wygrana – wygrana”

Przez 14 lat nasza kancelaria restrukturyzacyjna wypracowała skuteczne metody i rozwiązania w procesie Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, Ochrony Majątku Firm Rodzinnych, a także Upadłości Przedsiębiorców. Wsparcie naszej kancelarii restrukturyzacyjnej w czasach Covid-u to nie tylko skuteczne przeprowadzanie postępowań restrukturyzacyjnych, ale również naszą uwagę skupiamy na pozyskiwaniu dodatkowego kapitału dla klientów, nawet w momencie, kiedy ich firma została już zrestrukturyzowana. To niewątpliwie najważniejszy czynnik odróżniający od konkurencji. Na uwagę zasługuje też fakt, że prowadzimy restrukturyzację spółek z o.o. Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, pracujących pod ścisłym nadzorem Certyfikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego, co gwarantuje szybki, staranny i sprawny przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.

Posiadamy duże doświadczenie w  restrukturyzacji zobowiązań i negocjacjach z wierzycielami naszych klientów, a to przekłada się na- oszczędności w Państwa portfelu. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej, a także osobistego spotkania z naszymi ekspertami.

OPINIE

Szukasz

Sposobu Ochrony

Przed Długami?

Chcesz Wiedzieć

Jakie Masz Możliwości?

Zrestrukturyzujemy

Twoje

Przedsiębiorstwo

Zrób

Bezpłatną Analizę

Wystarczy, że zostawisz kontakt do siebie

Całkowicie darmowa analiza

Nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat

Najszybsza szansa na uzyskanie ochrony dla Twojej firmy

WYPEŁNIJ FORMULARZ

oddzwonimy do Ciebie

Co dalej?

Nasz doradca oddzwoni do Ciebie

Sprawdzimy czy kwalifikujesz się do przeprowadzenia Restrukturyzacji

Będziesz mógł spotkać się z nami lub rozmawiać na Skypie

Decyzje otrzymasz w ciągu 24h

Kontakt z Doradcą

796 756 242

Kontakt z Doradcą

796 756 242

Co zyskujesz

Darmową konsultację z Doradcą Restrukturyzacyjnym

Bezpłatną analizę swojej sytuacji finansowej

Wsparcie ze strony Kancelarii

Szybkie działanie i wstrzymanie roszczeń wierzycieli

Dowiedz się, jak wyjść z długów

Oddzwonimy

Do Ciebie

Wykonamy

Analizę

Całkowicie za darmo!

Działania ochronne, które możesz podjąć aby zapobiec upadkowi firmy, postępowaniom egzekucyjnym, a przede wszystkim uratować swoje dochody

 

Przedsiębiorca Niewypłacalny?

Niewypłacalna jest osoba, bądź firma, która utraciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań ze szczegółowym opisem przypadków w ustawie.

Przedsiębiorca Zagrożony Niewypłacalnością

Określony jest w momencie kiedy sytuacja ekonomiczna jego przedsiębiorstwa, wskazuje, że w niedługim czasie może stać się ono niewypłacalne.

Czy konsolidacja kredytów, bądź wzięcie nowego jest dobrym rozwiązaniem?

Jeżeli masz zdolność to Tak, ale pod warunkiem, że połączysz finansowanie z obsługą prawną. Inaczej jak większość osób w takiej sytuacji, zapewne wpadniesz w spiralę zadłużenia. Rozwiązanie problemu będzie chwilowe, a szansa na ponowne wzięcie kredytu zostanie przekreślona

Restrukturyzacja

Celem przeprowadzenia restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości i umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca zyskuje:

  • możliwość odroczenia płatności zobowiązań
  • możliwość zmniejszenia zadłużenia
  • całkowitą ochronę przed egzekucją
  • opiekę Doradcy restrukturyzacyjnego

Twoi dłużnicy chętnie pójdą na taki układ, bo dzięki temu mają szansę na odzyskanie części swoich pieniędzy, a w razie braku ugody istnieje ryzyko, że nie zostaną w żaden sposób zaspokojeni

Czy każdy ma prawo skorzystać z możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji?

Tak, postępowanie restrukturyzacyjne może być przeprowadzone przez każdego przedsiębiorcę i wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na Covid -19 z procedur restrukturyzacyjnych może skorzystać  również osoba lub podmiot objęty publiczną pomocą.

 

Czy po przeprowadzeniu restrukturyzacji firmy, będę mógł zaciągać nowe zobowiązania?

Tak, jest to możliwe. Klient może zawierać kolejne zobowiązania bankowe ale za zgodą Doradcy Restrukturyzacyjnego i wierzycieli

 

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Kancelarię?

 

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE DLA FIRM

Postępowanie Restrukturyzacyjne dla firm prowadzone w specjalnym uproszczonym trybie Covid-owym przenosi na doradcę restrukturyzacyjnego większe uprawnienia odciążając tym samym sąd. Efekty tego postępowania są dużo szybciej widoczne niż w przypadku pozostałych. W ramach restrukturyzacji zadłużenia zatwierdzany jest układ z przewidywaną redukcją zadłużenia

Klient zostaje objęty 4-miesięczną ochroną antywindykacyjną w ramach której:

•   wstrzymujemy egzekucje komornicze

•   odblokowujemy rachunki bankowe

•   wstrzymujemy leasingodawców przed odebraniem pojazdów i maszyn

Abyśmy mogli zweryfikować czy możemy zakwalifikować firmę do postępowania restrukturyzacyjnego – należy skontaktować się z nami. Link do formularza kontaktu znajduje się pod zegarem.

 

Termin Uproszczonej Restrukturyzacji (Covid) upływa za:

 

 

Termin Uproszczonej Restrukturyzacji (Covid) upływa za:

 

 

 

Restrukturyzacja układowa z wierzycielami

Analiza zadłużenia firmy, przygotowanie ugód i przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Ty jako przedsiębiorca wybierasz Nadzorcę Układu, który w Twoim imieniu podpisuje ugody, a Ty nie tracisz możliwości zarządzania swoim majątkiem Dzięki temu uzyskujesz

a) odroczenie spłaty zobowiązań

b) możliwość stworzenia układu ratalnego

c) zmniejszenie zobowiązań

d) zmianę formy zabezpieczenie wierzytelności, jeśli była ona zabezpieczona

To co w dużej mierze wpływa na powodzenie tego rozwiązania to jak najszybsze podjęcie działań, jeśli tylko masz przeczucie, że w niedalekiej przyszłości zetkniesz się z problemami finansowymi, nawet jeśli Twoja obecna sytuacja jest dobra!

 

Postępowanie układowe w uproszczonym trybie

O jego otwarciu decyduje sąd. Ale nie musisz się go bać, ponieważ od początku reprezentuje Twoje interesy powołany Doradca Restrukturyzacyjny, który ma wgląd w Twoje księgi i dba o zabezpieczenie Twojego interesu. Dodatkowo wyznaczony Komisarz Sądowy, będzie dążył do ugody z wierzycielami i rozłożenia zadłużenia w formie układowej, uchylając tym samym zajęcia egzekucyjne, które zdążyły powstać do czasu podjęcia przez Ciebie działań układowych. Dlatego wskazujemy no to, iż warto działać jeśli tylko czujesz, że możesz mieć problemy z wypłacalnością Twojej firmy.

Ponad to w drodze postępowania układowego Twój majątek jest chroniony przed wierzycielami, a wierzyciel posiadający wierzytelność z zastawem na nieruchomości może dochodzić swojego roszczenia tylko i wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

W tym czasie nadzorca postępowania układowego przygotowuje plan restrukturyzacyjny wobec którego zawierane są ugody z wierzycielami Uzyskujesz:

a) ochronę przed wierzycielami

b) natychmiastową ochronę przed egzekucją

c) odblokowanie rachunków bankowych

d) możliwość zarządzania firmą, ale pod nadzorem

 

 

Restrukturyzacja Układowa

Występuje jeszcze postępowanie układowe w trybie zwykłym dla dłużników nie spełniających kryterium postępowania uproszczonego

 

Restrukturyzacja Sanacyjna

Najbardziej rygorystyczne postępowanie restrukturyzacyjne z uwagi na duży poziom zaangażowania organów niezależnych od dłużnika. Dzięki postępowaniu Sanackiemu Dłużnik może odzyskać możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie wolnym od długów, a wierzyciele odzyskają część swoich należności

Zalety:

a) najpełniejsza ochrona dłużnika przed egzekucją

b) ochrona nieruchomości zabezpieczonych (hipoteka, zastaw)

c) zmniejszenie zadłużenia

d) odroczenie w czasie spłaty zobowiązań

e) możliwość naprawy sytuacji finansowej firmy

f) możliwość przeprofilowania działalności

g) możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów

h) redukcja zatrudnienia

i) ubezskutecznienie niekorzystnych transakcji

j) sprzedaż majątku dłużnika

 

Wierzytelności które mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym

1. Wierzytelności osobiste, za które dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem

2. Odsetki od zobowiązań

3. Kary z tytułu nie dotrzymania umów

4. Wierzytelności z tytułu nie wykonanych umów

5. Wierzytelności ze stosunku pracy

6. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo (hipoteka, zastaw)

 

Wierzytelności które NIE mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym

1. Zobowiązania alimentacyjne

2. Roszczenia o wydanie mienia

3. Wierzytelności nabyte w postępowaniu spadkowym

4. Wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

 

Wniosek i omówienie Uproszczonej Restrukturyzacji

Posiadanie długów nie zamyka Twojej szansy na nowe życie. Ale rozpoczęcie restrukturyzacji zależy od Ciebie. Jeżeli tylko czujesz, że sytuacja finansowa Twojej firmy może znacznie się pogorszyć, a zwłaszcza jeśli masz do stracenia majątek i chcesz ochronić swoją rodzinę – NIE CZEKAJ, PODEJMIJ DZIAŁANIE OD RAZU. Temu celowi służy nowy typ postępowania tzw: Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne z utrzymaniem pełnej kontroli nad firmę – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Restrukturyzacyjną

Chcieliśmy przekazać Państwu ważne informacje w pigułce, ale w sposób prosty i zrozumiały. Nie mniej jednak sygnalizują one tylko możliwości i w żaden sposób nie wyczerpują zagadnienia. Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się Kancelarią Restrukturyzacyjną Zumbi R&D Lab

 

Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że możesz otrzymać subwencję lub pożyczkę na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego? Wyślij zapytanie do pracownika naszej Kancelarii Restrukturyzacyjnej.

 

Ile kosztuje postępowanie prowadzone przez Kancelarię Restrukturyzacyjną?

Ustawodawca wskazuje co prawda wyliczenie stawki wynagrodzenia dla nadzorcy sądowego (Doradcy Restrukturyzacyjnego), ale nasza kancelaria stara się to uprościć. Weźmy na przykład zadłużenie na poziomie 1,2 mln zł. Łączna kwota do zapłaty wynosiłaby 70 tys złotych. Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna posiada dużo niższy cennik, a dzięki wypracowanym mechanizmom prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, usługa jest tańsza, niż wynagrodzenie wskazane przez ustawodawcę

 

Firmy oddłużeniowe

Czy Kancelaria Restrukturyzacyjna i Doradca Restrukturyzacyjny to to samo co firmy oddłużeniowe? Doradztwo restrukturyzacyjne ma na celu nie tylko oddłużenie czy pomoc w oddłużaniu firmy, ale przede wszystkim pomoc w uzdrowieniu przedsiębiorstwa. To swego rodzaju restrukturyzacja rozwojowa dla firmy. Składa się z dwóch etapów. Pomoc w oddłużaniu poprzez zmniejszenie miesięcznej skali zobowiązań i restrukturyzacja pracy firmy dzięki opracowaniu planu naprawy zadłużonego przedsiębiorstwa

 

Kancelaria Restrukturyzacyjna posiada następujące lokalizacje:

Kancelaria Restrukturyzacyjna Kraków

Kancelaria Restrukturyzacyjna Katowice

Kancelaria Restrukturyzacyjna Gdańsk

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lublin

Kancelaria Restrukturyzacyjna Warszawa

Kancelaria Restrukturyzacyjna Poznań

Kancelaria Restrukturyzacyjna Nowy Targ